Välkommen till MariagårdenLSS-boende och daglig verksamhet för unga och vuxna

Mål

Mariagårdens uppgift är att bedriva socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet, med grundläggande impulser från den antroposofiska människobilden. Det innebär att vi tillsammans med våra boende formar och skapar en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Mariagården är naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. Vi har fyra ILG-(individuellt liv i gemenskap) bostäder med väl tilltagna gemensamma utrymmen och lägenheter av olika storlek. Idag drivs verksamheten av en medarbetarförening som har ca 46 anställda och finansieras genom att hemkommunerna betalar vårdavgifter.Upptagningsområde är hela landet.


LEDIGA PLATSER FINNS I DAGLIG VERKSAMHET

Våra kärnvärden

Vi kan hela människan!

1. Människans spirituella dimension – grunden för vår gemenskap
2. Livets röda tråd
3. Individuellt liv i gemenskap
4. Tålamod med det individuella
5. Det livslånga lärandet
6. En medvetet utformad miljö
7. Ett skapande liv - Arbetets betydelse


Läs mer här>>

Extra information