Välkommen till Mariagården

Mariagårdens uppgift är att bedriva socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet, med grundläggande impulser från den antroposofiska människobilden. Det innebär att vi tillsammans med våra boende formar och skapar en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Mariagården är naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. 

Vi har fyra ILG-(individuellt liv i gemenskap) bostäder med väl tilltagna gemensamma utrymmen och lägenheter av olika storlek. Tillstånd från 16 år och uppåt.
Idag drivs verksamheten av en medarbetarförening som har ca 46 anställda och finansieras genom att hemkommunerna betalar vårdavgifter.
Upptagningsområde är hela landet. 

Mariagårdens medarbetarförening
Kassjö 455
905 93 Umeå
Kontaktinfo
Växel 090-39014, 090-39108
Epost info@mariagarden.se
Fax 090-39002
  Dela med dig av oss
Dela med dig av det vi har att erbjuda snabbt och smidigt via sociala medier!